Changelog
fifi_up@tlen.pl

13.09.18

  • Ukończenie strony, odchudzenie css

24.02.20

  • Update instrukcji z serii IV

31.03.20

  • Dodanie zakładki Nauczanie zdalne

09.04.20

  • Proceduralne generowanie stron "Nauczanie zdalne"
  • Dodanie ćwiczeń w zakładce "Nauczanie zdalne"

20.04.20

  • Dodanie ćwiczeń w zakładce "Nauczanie zdalne" dla pozostałych klas/kierunków
  • Usunięcie błędu z headera, uniemożliwiającego wejście na zakładkę "EleAutomatyk kl.2"

24.04.20

  • Dodanie zakładki "Nauczanie zdalne - aneks do PSO"